Beschrijving van het product

CorrFill Primer DL-W is een isolerende, watergedragen primer voor binnen op basis van een acrylaat copolymeer bindmiddel. Deze primer heft verschillen in de zuiging van
ondergronden op en hecht uitstekend op gladde gesloten ondergronden.

CorrFill Primer DL Toepassing
Eigenschappen
  • Watergedragen
  • Geurloos
  • Egaliseert het verschil in absorptie van nieuwe ondergronden
  • Fluweelachtig
  • Etsende werking
Applicatie Eenvoudig aan te brengen met een roller of kwast. Het gereedschap na gebruik met water reinigen. Verbruik & Verpakking Gewoonlijk 10 m²/ltr
Containers van 5 ltr

Technische gegevens

Afwerking
zijdeglans
Kleur
wit
Dichtheid
1,23 kg/dm³
Vastestofgehalte
35% (volume) / 47% (gewicht)
Vlampunt
> 100°C
VOC-gehalte
max. 25 g/ltr
EU-grenswaarden
50 g/ltr (2007) / 30 g/ltr (2010)
Aanbevolen laagdikte
10 m²/ltr
Droogtijd (20°C / 50% R.V.)
overspuitbaar na 2 uur
volledig uitgehard na 15 uur
Applicatietemperatuur
temperatuur ondergrond moet minstens 3°C zijn
niet verwerken bij < 10°C en > 85% R.V.
HS-code
32089091
Voorbereiding van het oppervlak

Op nieuwe ondergronden is CorrFill Primer DL-W meteen aan te brengen. Oude ondergronden ontglanzen en reinigen met ammoniakhoudend water.

Houdbaarheid & Opslag

CorrFill Primer DL-W is 12 maanden houdbaar, mits ongeopende emmers in originele verpakking, in een droge en goed geventileerde ruimte, tussen 5°C en 25°C, vorstvrij en niet in direct zonlicht worden bewaard.

Projecten

Wilt u weten waar wij onze coatings aanbrengen?

Bekijk projecten
Onze visie

We streven ernaar om te werken met hoogwaardige producten en veilige werkmethoden.

Onze visie