Kwaliteitsbeleidsverklaring

Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht om te voldoen aan de wensen, verwachtingen en eisen van onze belanghebbenden (onze opdrachtgevers, onze samenwerkende partijen en onze medewerkers). Daarnaast zijn wij voortdurend op zoek naar mogelijkheden om onze kwaliteit te verbeteren.

Dit hebben wij vastgelegd in onze kwaliteitsbeleidsverklaring. Download hier ons ISO-9001 certificaat.

Milieubeleidsverklaring

RibbStyle wil graag haar bijdrage leveren aan een beter milieu. Wij streven ernaar om gedurende onze werkzaamheden ten allen tijde te voldoen aan de wet- en regelgeving en milieuschade te voorkomen. Daarnaast ambiëren wij het verminderen van de klimaatverandering door het beperken van CO2 uitstoot, het minimaliseren van het gebruik van duurzame bronnen, het verminderen van afval en het meer gebruik van duurzame bronnen.

Om dit vast te leggen, is een milieubeleidsverklaring opgesteld. Download hier ons ISO-14001 certificaat.

Veiligheidsbeleidsverklaring

RibbStyle streeft er naar om haar medewerkers veiliger te laten werken en het ongelukken te voorkomen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden op de werkvloer. Wij stimuleren veilig werken door alle medewerkers te betrekken bij het invulling geven aan arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid zodat het toepassen hiervan een tweede natuur wordt.

De invulling hiervan hebben wij vastgelegd in een veiligheidsbeleidsverklaring. Download hier ons VCA certificaat.