Beschrijving van het product

Gebruiksklare fixeerprimer gebaseerd op oplosmiddel en gechloreerd rubber met een zeer goede hechting op meerdere oppervlakken. CorrFill Primer DL is ontwikkeld als eerste laag in een Ribbstyle coatingsysteem om een goede hechting op ondergronden, zoals sandwichpanelen, te verkrijgen.

 

CorrFill Primer DL Toepassing
Eigenschappen
  • Hoge fixatiecapaciteit
  • Verbetert de hechting
  • Onverzeepbaar
  • Flexibel
  • Gebruiksklaar (niet verdunnen)
Applicatie Makkelijk aan te brengen met een roller of kwast. Materiaal na gebruik schoonmaken met CorrFill Thinner DLT. Verbruik & Verpakking Gewoonlijk 10 - 15 m²/ltr
Containers van 5 ltr

Technische gegevens

Afwerking
satin
Kleur
grijs
Vastestofgehalte
ca. 45-50% (gewicht) / ca. 36-38% (volume)
Dichtheid
1,07 - 1,11 g/cm³
Vlampunt
> 23°C
VOC-gehalte
max. 550 g/ltr
EU-grenswaarden
750 g/ltr (2007) / 750 g/ltr (2010)
Aanbevolen laagdikte
10 - 15 m²/ltr
Droogtijd (20°C / 50% R.V.)
overspuitbaar na 12 uur
volledig uitgehard na 24 uur
HS-code
32089091
UN-code
1263
Voorbereiding van het oppervlak

Reinig en ontvet de ondergrond. Als de ondergrond een acrylverf is, mag deze niet worden overgelakt met CorrFill Primer DL (de acrylverf wordt aangetast door de oplosmiddelen van CorrFill Primer DL). Vervang in dat geval CorrFill Primer DL door CorrFill Primer PA.

Houdbaarheid & Opslag

CorrFill Primer DL is 24 maanden houdbaar, mits ongeopende emmers in originele verpakking, in een droge en goed geventileerde ruimte, tussen 5°C en 25°C, vorstvrij en niet in direct zonlicht worden bewaard.

Projecten

Wilt u weten waar wij onze coatings aanbrengen?

Bekijk projecten
Onze visie

We streven ernaar om te werken met hoogwaardige producten en veilige werkmethoden.

Onze visie