Beschrijving van het product

MarrFill Floorcoat EC is een tweecomponenten gepigmenteerde epoxy coating zonder oplosmiddelen voor horizontale oppervlakken. Deze coating is zeer eenvoudig te verwerken en heeft een hoog vastestofgehalte. Het moet verwerkt worden als rolcoating en wordt toegepast op mechanisch belaste ondergronden die bestaan uit beton, cementdekvloeren, natuursteen en meer. In uitgeharde toestand is deze coating bestand tegen chemicaliën, zoals vliegtuigbrandstof, dieselolie, huisbrandolie, motoren- en machine-oliën, verdunde zuren en logen en dooizouten. MarrFill Floorcoat EC is ook toepasbaar in de levensmiddelenindustrie.

Eigenschappen
  • Volledig oplosmiddelvrij
  • Bestand tegen chemische en mechanische invloeden
  • Vloeistofdicht
  • Gemakkelijk toepasbaar
Applicatie Eenvoudig aan te brengen met een tweecomponenten roller. Na gebruik gereedschap reinigen met CorrFill Thinner DLT. Verbruik & Verpakking Gewoonlijk twee lagen van ca. 300 g/m²
Sets van 10 kg

Technische gegevens

Kleur
in verschillende RAL-kleuren verkrijgbaar
Vastestofgehalte
100%
Dichtheid (20°C)
1,7 kg/ltr
Viscositeit (25°C)
ca. 2000 - 3000 mPa:s (comp A)
ca. 200 - 300 mPa:s (comp B)
Mengviscositeit (25°C)
ca. 900 mPa:s
Droogtijd (20°C / 50% R.V.)
beloopbaar na 24 uur
mechanisch belastbaar na 2 dagen
chemisch belastbaar na 7 dagen
Verwerkingstijd
ca. 20 minuten bij 30°C
ca. 40 minuten bij 20°C
ca. 80 minuten bij 10°C
Shore D-hardheid
ca. 80
Mengverhouding
5:1 gewichtsdelen
Hechtsterkte
> 2,5 N/mm²
Applicatiecondities
minimaal 10°C, optimaal 15°C - 25°C
HS-code
29072300 (comp A)
29212100 (comp B)
Voorbereiding van het oppervlak

De ondergrond moet droog of lichtvochtig, absorberend en vast zijn. Ondergronden die met olie, vet of wasachtige producten bevuild zijn moeten tot op het gezonde beton gesaneerd worden. Bij gladde, dichte of cementrijke ondergronden moet de ondergrond altijd opgeruwd worden. Bewegende scheuren in de ondergrond moeten worden dichtgezet. Voeg component B volledig bij component A en meng vervolgens met een langzaam lopende boormachine van max. 300 omwentelingen per minuut gedurende drie minuten totdat een homogene massa is verkregen.

Houdbaarheid & Opslag

MarrFill Floorcoat EC is 12 maanden houdbaar, mits aangebroken emmers goed gesloten zijn, tussen 5°C en 25°C, vorstvrij en niet in direct zonlicht worden bewaard.

Projecten

Wilt u weten waar wij onze coatings aanbrengen?

Bekijk projecten
Onze visie

We streven ernaar om te werken met hoogwaardige producten en veilige werkmethoden.

Onze visie