CA/ULO/DCA

Controlled Atmosphere (CA), Ultra Low Oxygen (ULO) en Dynamic Controlled Atmosphere (DCA) zijn technieken om verse producten zo lang mogelijk na het oogsten te bewaren. In CA opslag worden het zuurstofniveau en CO2 niveau geregeld, met behulp van stikstof, relatieve vochtigheid en opslagtemperatuur. ULO opslag betekent opslag onder een laag zuurstofniveau. Fruit kan nog langer bewaard worden in DCA opslag. Dit wordt gedaan door extreem lage zuurstofniveaus en temperaturen te gebruiken en continu de waarden in de opslag te monitoren. Door middel van deze technieken kan fruit gedurende lange tijd worden bewaard, tot 12 maanden. De gasdichtheid van de opslagruimte is bij deze technieken van groot belang, zeker bij DCA technologie.

Besseling Group vertrouwt op de producten en expertise van RibbStyle voor gasdichte koelcellen. Bovendien is de samenwerking tussen onze bedrijven efficiënt en zeer aangenaam.

Eric van der Zwet - Sales Manager Besseling Group

Gasdicht

Fruitbewaarcellen functioneren pas optimaal als de ruimte met een gasdichte coating wordt behandeld. Zonder een gasdichte ruimte is het erg moeilijk om de cel op regime te brengen en te houden. Belangrijke aspecten om op gasdichtheid te controleren naast doorvoeren, een gasdichte deur en het inspectieluik zijn de paneelnaden van een bewaarcel.

Ribbfillen

Al sinds decennia is daarvoor het “Ribbfillen” van de naden een perfecte oplossing. Ribbfillen is een krachtig systeem geworden door de combinatie van verschillende producten. Door het gebruik van onze RibbFill coatings creëren wij een gasdichte en hygiënische afwerking van de paneelnaden. Niet voor niets is “Ribbfillen” een begrip in de markt.

Met de gasdichte coating van RibbStyle weet ik zeker dat mijn cellen voor nu en voor de toekomst gasdicht zijn.

Henk van Damme - Directeur Fruitteeltbedrijf Van Damme