Beschrijving van het product

MarrFill Floorcoat Traffic is een niet geparelde wegenverf van het type A2 op basis van alkydurethaanhars en titaniumdioxide. MarrFill Floorcoat Traffic is bijzonder geschikt voor markering in stedelijke omgeving omwille van zijn zelfreinigende eigenschappen.

Eigenschappen
  • Heel hoge witheidsgraad
  • Grote hardheid en elasticiteit
  • Zeer goede hechting
  • Uitstekende abrasieweerstand
Applicatie Eenvoudig aan te brengen met roller of kwast. Na gebruik gereedschap met water reinigen. Verbruik & Verpakking Gewoonlijk 500 - 700 g/m²
Emmers van 5 of 30 kg

Technische gegevens

Afwerking
mat en ruw
Kleur
wit
Vastestofgehalte
ca. 73% (gewicht) / ca. 54% (volume)
Dichtheid
ca. 1,45
Vlampunt
< 0°C
Viscositeit
70 - 80 KU (Krebs)
VOC-gehalte
390 g/ltr max.
Aanbevolen laagdikte
500 - 700 g/m²
Droogtijd (20°C / 50% R.V.)
stofdroog na 25 minuten
Applicatiecondities
min. 5°C / max. 90% R.V.
alleen verwerken bij droog weer
UN-code
1263
Voorbereiding van het oppervlak

Reinig en ontvet de ondergrond. De ondergrond dient droog, schoon, geborsteld of al geverfd te zijn.

 

Houdbaarheid & Opslag

MarrFill Floorcoat Traffic is 12 maanden houdbaar, mits ongeopende emmers, tussen 5°C en 25°C, vorstvrij en niet in direct zonlicht worden bewaard.

 

Projecten

Wilt u weten waar wij onze coatings aanbrengen?

Bekijk projecten
Onze visie

We streven ernaar om te werken met hoogwaardige producten en veilige werkmethoden.

Onze visie