Het zal u niet zijn ontgaan dat de Nederlandse regering verdergaande maatregelen heeft getroffen om de verspreiding van COVID-19 (coronavirus) tegen te gaan. Ondanks alle beperkingen proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij volgen daarbij nauwlettend het advies op van het RIVM, aangevuld met praktische maatregelen om het risico op besmetting te voorkomen en hiermee onze bedrijfsvoering op verantwoorde wijze door te laten gaan. Onze applicateurs blijven in Nederland gewoon doorgaan met hun werkzaamheden. Voor elk project maken wij een afweging of er gezondheidsrisico’s bestaan om de werkzaamheden uit te voeren. Het kantoorpersoneel is grotendeels aanwezig en waar mogelijk wordt thuis gewerkt. We doen er alles aan om u te woord te staan. Alle interne afspraken zullen we tot het hoogst noodzakelijke beperken en indien gewenst online vergaderen. Wij hopen u snel weer te kunnen ontmoeten. Tot die tijd volgen wij de landelijke richtlijnen.

Stay Safe